Examenwerk
Producten en diensten

Beoordelings- en exameninstrumenten

Beroepsgerichte exameninstrumenten

Proeve van Bekwaamheid

Beoordelingsvorm waarbij de leerling in een reële beroepssituatie een set van samenhangende beroepsactiviteiten uitvoert. Tijdens de Proeve wordt vastgesteld of hij de kerntaak binnen de werkprocessen in voldoende mate beheerst en weet toe te passen.

Praktijkopdracht

Beoordelingsvorm waarbij de leerling tijdens reële beroepssituaties een opdracht uitvoert die relevant is voor het betreffende beroep. De beoordelaar verzamelt de beroepsproducten die bewijzen dat de leerling competent handelt in de praktijk. In de Praktijkopdracht wordt een kerntaak behorend bij het betreffende beroep getoetst.

Panelgesprek

Dit is een gesprek tussen deskundigen, waarin wordt beoordeeld of de leerling de te beoordelen competenties, werkprocessen of kerntaak beheerst. Tijdens het Panelgesprek wordt beoordeeld of de leerling het juiste antwoord geeft op de vooraf vastgestelde vragen. Het Panelgesprek kan worden ingezet als onderdeel van een Proeve of Praktijkopdracht.

Praktijkmap

Beoordelingsvorm waarbij de leerling tijdens reële beroepssituaties een opdracht uitvoert die relevant is voor het betreffende beroep. De beoordelaar verzamelt de beroepsproducten die bewijzen dat de leerling competent handelt in de praktijk. In de Praktijkmap worden alle kerntaken, behorende bij het betreffende beroep, tegelijk getoetst in de beroepspraktijkvorming.

Examenplannen

Examenwerk heeft per kwalificatie een servicedocument examenplan gemaakt waarin u precies kunt zien welke exameninstrumenten beschikbaar zijn of komen en per wanneer. U kunt dit servicedocument gebruiken bij het maken van uw eigen examenplan op school. Hier vindt u de examenplannen voor de huidige dossiers (cohort 2012-2016).