Examenwerk
Producten en diensten

Training beoordelaars

Beroepsgericht beoordelen vraagt van beoordelaars een andere aanpak dan ze binnen de eindtermgerichte kwalificatiestructuur gewend waren. Beoordelaars moeten nu het gedrag van de leerlingen observeren en de vereiste competenties beoordelen waarover de leerling moet beschikken. Om ervoor te zorgen dat beoordelaars uit het bedrijfsleven en binnen de onderwijsinstelling deskundig zijn om leerlingen beroepsgericht te beoordelen, heeft Examenwerk in samenwerking met Kenwerk een training ontwikkeld.

De training bestaat uit drie aparte modules:

  • module 1. Observator binnen de Proeve van Bekwaamheid
  • module 2. Gespreksleider binnen het Panelgesprek
  • module 3. Beoordelaar van bewijslast binnen de Praktijkopdracht

De training kunt u als onderwijsinstelling zelf geven, maar kan ook verzorgd worden door Examenwerk. Voor de training is er een trainingshandboek met trainingsmateriaal ontwikkeld. In het handboek staan richtlijnen voor het geven van de training.