Beleid met betrekking tot coronavirus

Nieuwsbericht

Beleid met betrekking tot coronavirus

2 april 2020

Gezien de recente maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus, delen wij graag het beleid dat wij hanteren met betrekking tot de Examenwerk-bijeenkomsten. Dit beleid betreft alle soorten bijeenkomsten die vanuit Examenwerk worden georganiseerd (bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en ontwikkelbijeenkomsten, maar ook individuele afspraken). Er zijn drie opties: het laten doorgaan van de bijeenkomst, het aanpassen van de bijeenkomst naar een telefonisch overleg/vergadering via Teams of het verplaatsen van de bijeenkomst naar een later moment. Op dit moment bekijken wij per bijeenkomst welke optie de voorkeur heeft. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk afspraken door te laten gaan, maar om telefonisch/via Teams te overleggen wanneer dat mogelijk is. Neem jij binnenkort deel aan een bijeenkomst georganiseerd door Examenwerk? Dan zal de organisator van die bijeenkomst met jou afstemmen voor welke optie wordt gekozen.

NB. Hoewel wij zoveel mogelijk thuiswerken, blijft Examenwerk de komende periode gewoon bereikbaar via 030-6087979 en [email protected].