Servicedocument in coronatijd

Nieuwsbericht

Servicedocument in coronatijd

11 mei 2020

Nu de reguliere manier van examinering niet kan plaatsvinden, krijgen wij veel vragen over alternatieve manieren om met onze examens om te gaan. Wij geven alle prioriteit aan toetsing en examinering die leidt tot diplomering. Verder wordt ervoor gezorgd dat de diploma’s die worden uitgereikt in 2020 hetzelfde civiele effect hebben als andere jaren. Ook wordt er gekeken wat nodig is om andere vormen van examinering aan te kunnen bieden.

We hebben, in samenwerking met andere examenstichtingen, een pakket van maatregelen voor maximale examinering samengesteld. In het document Examinering en corona vind je een aantal suggesties om examenuitvoering aan te passen aan de coronamaatregelen. Deze suggesties sluiten aan op de Handreiking verantwoord diplomabesluit en op het Servicedocument mbo-aanpak coronavirus van de MBO Raad. In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om een verzoek in te dienen tot aanpassing van een examen. Je kunt daarvoor contact opnemen via [email protected]. Fijn dat al zoveel scholen contact hebben opgenomen, wij helpen jullie graag!