Taalexamens

Examenwerk levert beroepsgerichte instellingsexamens voor de Moderne Vreemde Talen (MVT). In het volgende document kunt u meer informatie vinden over de kaders en richtlijnen voor de beroepsgerichte taalexamens van Examenwerk.

 

 

Beroepspraktijk is uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de taalexamens is de beroepspraktijk. Dit is de situatie waarin de student de taal moet kunnen toepassen. De taalexamens van Examenwerk kunnen los als taalexamen worden aangeboden of geïntegreerd in een Proeve van Bekwaamheid of ander exameninstrument.

 

Europees referentiekader

De taalexamens zijn gebaseerd op de taaleisen in het kwalificatiedossier. De taalniveaus in het kwalificatiedossier zijn beschreven volgens het Europees referentiekader. De taalexamens van Examenwerk zijn gebaseerd op deze taalniveaus.

 

Productieve vaardigheden

De productieve vaardigheden (gesprekken voeren, spreken en schrijven) worden direct beoordeeld op basis van de prestatie van de student. Deze examens kunt u downloaden in de examenbank.

 

Receptieve vaardigheden

De receptieve vaardigheden (lezen en luisteren) worden beoordeeld via de respons op een tekst of geluidsfragment. Deze examens bieden we aan via TeleToets.
Hier vindt u de toetsmatrijs en cesuur van de lees- en luisterexamens.