Het waarom achter de nieuwe merkstrategie voor Examenwerk (deel 1)

Nieuwsbericht

Het waarom achter de nieuwe merkstrategie voor Examenwerk (deel 1)

2 juli 2020

Wie we zijn en wat we doen
Examenwerk heeft in 2020 haar merkstrategie aangepast. Aanleiding daartoe waren de signalen van stakeholders en partners waarin zij aangaven dat hen ontbrak aan een eenduidig beeld van Examenwerk en onvoldoende inzicht op het verloop van de examenprocessen. Het gevolg was een weinig actieve of betrokken houding ten aanzien van de examenprocessen. Bovendien bleek de beeldvorming niet altijd één op één overeen te komen met de identiteit van Examenwerk. Ofwel, het imago (de beeldvorming) strookte niet met de identiteit; het beeld van ‘Wie we zijn en wat we doen’.
Reden voor Examenwerk om het merk Examenwerk eens kritisch tegen het licht te houden en te onderzoeken in hoeverre de identiteit gedeeld en herkend wordt door stakeholders en partners. In onderstaande informatie nemen je graag mee in het verloop van dit proces.

Lage betrokkenheid en passieve participatie van deelnemers
Een onjuiste beeldvorming bij stakeholders zorgde bij een deel van de deelnemers van Examenwerk voor minder betrokken houding en een passieve rol in het participeren bij het tot stand komen van de examenprocessen van Examenwerk. In nadere gesprekken met deze groep werden daarbij als voornaamste redenen genoemd de onbekendheid met de bestaande ‘workflow’ van Examenwerk én de onbekendheid van het hebben van invloed op dat proces, door zelf actief mee te denken en hierin bij te dragen.

Lees het hele verhaal hier.