Nieuws

28 september: de nieuwe website gaat live!

18 september 2020

Op 28 september gaat de nieuwe website van Examenwerk live! Vanaf dit moment introduceren we ook ons nieuwe...

Werken met de Examenkluis

10 september 2020

De Examenkluis is volop in gebruik en we krijgen veel positieve berichten. Vanaf heden is de examenbank van...

Het waarom achter de nieuwe merkstrategie (deel 2)

7 september 2020

In onze vorige nieuwsbrief hebben we je meegenomen in het ontstaan van onze nieuwe merkstrategie. We hebben je...

Aankondiging van nieuwe website 

7 september 2020

Het was de bedoeling dat op 23 september tijdens de bijeenkomst van het Onderwijscluster Gastvrijheid de nieuwe website en het...

Introductie nieuw logo en website

7 september 2020

Eind september zal de nieuwe website worden gelanceerd! Er wordt dan ook gestart met het gebruik van het...

Examenkluis

7 september 2020

Vanaf 3 juli kan er worden ingelogd in de Examenkluis! De Examenkluis is niet alleen veiliger, sneller & overzichtelijker maar biedt daarnaast: ...

Praktijkbeoordelen.nl

7 september 2020

Examens keuzedelen beschikbaar in Praktijkbeoordelen In Praktijkbeoordelen kunnen ook examens voor de keuzedelen worden klaargezet. Het gaat dan om...

Eerste geïntegreerde taalexamens beschikbaar

7 september 2020

Vorig jaar is een proces gestart voor het ontwerpen van processen en instrumenten om taal geïntegreerd te examineren....

Lees- en luisterexamens MHO en MOH in groot onderhoud (a- en b-versies)

7 september 2020

In de zomermaanden zijn we gestart met het evalueren en bijstellen van de taalexamens. Op dit moment vindt...

Opgeleverd keuzedeel examens

7 september 2020

Er is weer een keuzedeel examen vastgesteld en gepubliceerd: K1014 Bereiden van eenvoudige gerechten Deze is te vinden in...

Ontwikkeling examens Reizen & Recreatie

7 september 2020

Voor de examens van Reizen & Recreatie is er vanaf augustus 2020 een nieuw KD beschikbaar. Hiervoor zijn...

Deelnemersraad 2 juli 2020 (online)

7 september 2020

Op 2 juli is er via Teams online vergaderd met de deelnemers. Nieuwe bestuursleden en EAC Er hebben een aantal...

Fijne zomervakantie!

2 juli 2020

Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerstvolgende nieuwsbrief...

Het waarom achter de nieuwe merkstrategie voor Examenwerk (deel 1)

2 juli 2020

Wie we zijn en wat we doen Examenwerk heeft in 2020 haar merkstrategie aangepast. Aanleiding daartoe waren de signalen...

Vacature taalkundige vaststellers geïntegreerde taalexamens

2 juli 2020

Examenwerk is op zoek naar taalkundige vaststellers voor geïntegreerde taalexamens. Als taalkundige vaststeller beoordeel je een examenopdracht taalkundig...

BELANGRIJK!!! Start Examenkluis BELANGRIJK!!!

2 juli 2020

Vanaf 3 juli kan er worden ingelogd in de Examenkluis! De Examenkluis is niet alleen veiliger, sneller &...

Praktijkbeoordelen.nl

2 juli 2020

Op dit moment wordt gewerkt aan het opleveren van het kunnen beoordelen van MVT -examens in Praktijkbeoordelen.nl. Het...

Opleverplanning keuzedeelexamens

2 juli 2020

Zoals eerder vermeld, was er onvoldoende capaciteit om alle aangevraagde keuzedeelexamens conform gecommuniceerde deadlines op te leveren. Inmiddels...

Examenplannen Reizen & Recreatie KDvanaf2020 beschikbaar

2 juli 2020

Via de website van Examenwerk zijn de examenplannen voor het nieuwe KD van Reizen & Recreatie beschikbaar: Examenplan...

Examinering en corona

2 juli 2020

Zoals eerder aangegeven hebben we, in samenwerking met andere examenstichtingen, een pakket van maatregelen...

Aanpassing Leidinggevende kerntaak

2 juli 2020

In mei is een ontwikkelgroep via Teams bij elkaar gekomen om de Leidinggevende kerntaak te bespreken. Met behulp...

Ontwikkelingen sector Horeca

2 juli 2020

De ontwikkeling voor de kwalificaties van de sector Horeca vindt plaats in twee ontwikkelgroepen: MOH/MHO en bediening-keuken. Beide...

Ontwikkelingen sector brood en banket

2 juli 2020

Uitvoerend Bakker (UB) Op 30 juni wordt de vernieuwde examentool voor een tweede keer aangeboden aan de vaststellingscommissie Brood...

Vergadering EAC 16 juni

2 juli 2020

Op 16 juni heeft de Examenadviescommissie (EAC) vergaderd. In de bijeenkomst zijn o.a. het vaststellingsformulier geïntegreerde taalexamens, het...

Terugkoppeling bestuur 11/6

2 juli 2020

Op 11 juni is er weer via Teams online vergaderd door het bestuur. Nieuw bestuurslid Tijdens deze vergadering is een...

Vacatures

8 juni 2020

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor verschillende...

Praktijkbeoordelen.nl

8 juni 2020

Nieuw in Praktijkbeoordelen.nl Naam van het examen en de namen van de werkprocessen worden weergegeven in een periode. Naast de...

Cross-overs

8 juni 2020

Leidinggevende International Hospitality De eerste vier kerntaken voor de cross-over Leidinggevende International Hospitality zijn vastgesteld en beschikbaar via de...

Ontwikkelingen sector Brood en Banket

8 juni 2020

Uitvoerend Bakker (UB) Op 30 juni wordt de vernieuwde examentool voor een tweede keer aangeboden aan de vaststellingscommissie Brood...

Ontwikkelgroep Reizen & Recreatie

8 juni 2020

Op 20 mei heeft de ontwikkelgroep Reizen & Recreatie nieuwe examenplannen ontwikkeld voor de vier kwalificaties van het...

Ontwikkelgroep Facilitaire Dienstverlening

8 juni 2020

Op 18 mei is de ontwikkelgroep Facilitaire Dienstverlening via Teams bij elkaar gekomen. Met deze ontwikkelgroep is de...

Update Examenkluis

11 mei 2020

Zoals bekend zijn we achter de schermen al een tijdje druk bezig met de Examenkluis. Nog voor de...

Vacature ontwikkelaar examens Horeca – manager/ondernemer

11 mei 2020

Examenwerk wil de ontwikkelgroep Manager Ondernemer Horeca/Meewerkend Horeca Ondernemer graag uitbreiden. Heb jij ervaring met en kennis van...

Update Praktijkbeoordelen.nl

11 mei 2020

Functie Offline beoordelen voor observatie beschikbaar Met de functie offline beoordelen kan je in Praktijkbeoordelen.nl ook examens voor observatie...

Servicedocument in coronatijd

11 mei 2020

Nu de reguliere manier van examinering niet kan plaatsvinden, krijgen wij veel vragen over alternatieve manieren om met...

Ontwikkelingen MVT-examens Travel, Leisure & Hospitality

11 mei 2020

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij jullie geïnformeerd over de afronding van de ontwikkeling van de d-versies. Helaas kunnen...

Ontwikkeling Facilitaire Dienstverlening

11 mei 2020

Op 21 april heeft er via een Microsoft Teams overleg plaatsgevonden met de ontwikkelgroep Facilitaire Dienstverlening. Met deze...

Vaststellingscommissie Reizen & Recreatie

11 mei 2020

Op 15 april is B1-K3 van de cross-over Allround hospitality Medewerker voorgelegd aan de vaststellingscommissie Reizen en Recreatie....

Ontwikkelingen sector Brood en Banket

11 mei 2020

Uitvoerend bakker In de nieuwsbrief van februari informeerden wij u over de voorgenomen wijzigingen voor het examen van uitvoerend...

Terugkoppeling bestuursvergadering 9 april 2020

11 mei 2020

De vergadering van 26 maart kon vanwege de coronamaatregelen niet door gaan. Op 9 april is er via...

Servicedocument examinering in coronatijd

8 april 2020

Er komen veel vragen binnen over alternatieve manieren om met de examens van Examenwerk om te gaan nu...

Aangepaste examinering tijdens corona-maatregelen

7 april 2020

In dit document  Examinering en corona  vindt u een aantal suggesties om examenuitvoering aan...

Beleid met betrekking tot coronavirus

2 april 2020

Gezien de recente maatregelen omtrent het nieuwe coronavirus, delen wij graag het beleid dat wij hanteren met betrekking...

Praktijkbeoordelen.nl

2 april 2020

Doorgevoerde verbeteringen Op het kwalificerende verslag wordt nu per afgenomen examen de onderstaande informatie weergegeven. ...

Taaldag 16 april wordt verschoven!

2 april 2020

In verband met de coronacrisis hebben we besloten om de Taaldag van 16 april te verschuiven. We komen...

Deadline examenplannen 2020-2021 verschoven naar 1 mei

2 april 2020

Door alle onvoorziene omstandigheden lukt het ons dit jaar niet om alle examenplannen per 1 april gepubliceerd te...

Nieuwe ontwikkelwensen naar ontwikkelagenda 2020 / 2021

2 april 2020

Bij Examenwerk krijgen we met enige regelmaat vragen om nieuwe examens te ontwikkelen. Denk daarbij aan nieuwe cross-overs...

Deadlines aangevraagde keuzedeel examens

2 april 2020

De uitvoeringsorganisatie heeft op dit moment onvoldoende capaciteit om alle aangevraagde keuzedeel examens conform eerder gecommuniceerde deadlines op...

Format keuzedeel examens

2 april 2020

Examenwerk is vorig jaar gestart met de ontwikkeling van een nieuw vereenvoudigd format voor de keuzedelen. Wat werd...

Servicedocument examinering in coronatijd

2 april 2020

Er komen veel vragen binnen over alternatieve manieren om met de examens van Examenwerk om te gaan nu...

Wijziging beoordelingsmix Praktijkbeoordelen

11 februari 2020

Wijziging klaar zetten kwalificerende periode. Op verzoek van gebruikers is er een wijziging doorgevoerd met betrekking tot het klaar...

Gesloten tijdens de feestdagen!

24 december 2019

Examenwerk is van 27 december 2019 t/m 1 januari 2020 gesloten. Vanaf 2 januari 2020 zijn wij weer...

Examenkluis – update!

24 december 2019

Met de tool Examenkluis beschikken MBO- scholen over een online volgsysteem waarmee continu (24/7) de ontwikkeling, verbetering en...

Taaldag Examenwerk

24 december 2019

Zoals besproken tijdens de Deelnemersraad op 13 november j.l. gaan we een Taaldag organiseren. Deze dag staat gepland...

Keuzedeel examens

24 december 2019

Het format voor de keuzedeel examens is ook voorgelegd aan de Examenadviescommissie en er is een voorbeeld uitgewerkt....

Refactoring Praktijkbeoordelen.nl

24 december 2019

We hebben al vaker geschreven over de refactoring van Praktijkbeoordelen.nl. Dit is een grote ‘verbouwing’ die achter de...

Examenopdrachten en instructies student en beoordelaar 18-19 beschikbaar in Praktijkbeoordelen.nl

24 december 2019

De examenopdrachten, instructies student en beoordelaar zijn weer beschikbaar voor cohort 18-19. Bij de button ‘servicedocumenten’ zijn daar...

Nieuwe kwalificaties beschikbaar in Praktijkbeoordelen.nl

24 december 2019

De kwalificaties 25608 Facilitair Leidinggevende en 25609 Allround facilitair medewerker zijn voor ontwikkelingsgericht beschikbaar (deze zijn nog in...

Vaststellingscommissie Reizen en Recreatie

24 december 2019

Op 4 december zijn B1-K3 en B1-K4 van de cross-over Leidinggevende International Hospitality en B1-K2 van de cross-over...

Ontwikkelgroep Boulanger

24 december 2019

Oriënterende ontwikkelbijeenkomst kwalificatie Boulanger Op 10 december heeft een oriënterende bijeenkomst voor de nieuwe kwalificatie Boulanger plaatsgevonden. Voor deze...

Ontwikkelgroep facilitaire dienstverlening

24 december 2019

Op 9 december heeft de tweede bijeenkomst van de ontwikkelgroep facilitaire dienstverlening plaatsgevonden. Het was een prettige bijeenkomst...

Terugkoppeling Examenadviescommissie- bijeenkomst dinsdag 3 december 2019

24 december 2019

Op dinsdag 3 december heeft de Examenadviescommissie (EAC) haar advies gegeven over de volgende onderwerpen: • Nieuw format keuzedelen; •...

Terugkoppeling bestuursvergadering 28 november 2019

24 december 2019

  Op 28 november jl. heeft het bestuur weer vergaderd. Na het vertrek van penningmeester Leo van Beekum (FNV) zullen...

Ontwikkelaars en vaststellers gezocht voor geïntegreerde taalexamens

18 november 2019

Vaardig in een vreemde taal op B2 niveau Kennis van het ERK Zie voor meer informatie het nieuwsarchief...

Update ontwikkelingen Uitvoerend Bakker (N2)

21 oktober 2019

Tijdens de bijeenkomst van de OWGB van 4 oktober hebben Bram van der Lee (lid kerngroep Brood en...

Update ontwikkelingen dossier Reizen en Recreatie

21 oktober 2019

Tijdens de OWGTR van 17 mei heeft Examenwerk simulatiemateriaal voor alle THL-kwalificaties van de scholen ontvangen. De OWG...

Update Praktijkbeoordelen.nl

21 oktober 2019

Update Praktijkbeoordelen.nl Op verzoek van de gebruikers hebben alle schoolrollen nu de button ‘beheer’. Elke schoolrol kan nu...

Proefexamens Lezen & Luisteren MVT beschikbaar in Teletoets

21 oktober 2019

Vanwege de toenemende vraag naar proefexamens voor lezen en luisteren is het idee ontstaan om de oude, reeds...

Oproep ontwikkelaars/vaststellers geïntegreerde taalexamens

21 oktober 2019

Voor verschillende kwalificaties en cross-overs is gestart met de ontwikkeling van geïntegreerde taalexamens. Voor deze examens zijn we...

VC Luchtvaartdienstverlening

21 oktober 2019

Op vrijdag 11 oktober heeft de VC van Luchtvaartdienstverlening plaatsgevonden. Resultaat na die dag: Items theorie-examen Veiligheid Er zijn 74 items...

Terugkoppeling Examenadviescommissie 8 oktober 2019

21 oktober 2019

Op 8 oktober j.l. heeft de Examenadviescommissie weer vergaderd. Er is een korte presentatie gegeven over de Examenkluis. Tevens...

Terugkoppeling Bestuursvergadering 26 september 2019

21 oktober 2019

Op 26 september j.l. heeft het bestuur weer vergaderd. Vanuit KIK Recreatie is Martin Merks toegetreden tot het bestuur....

Update Praktijkbeoordelen.nl

2 september 2019

Uitnodiging Werksessie Praktijkbeoordelen.nl op 29 oktober a.s. De afgelopen periode zijn er veel nieuwe doorontwikkelingen geweest in Praktijkbeoordelen.nl. In...

Nieuw inititatief: Examenkluis

2 september 2019

Aanleiding Enkele jaren geleden hebben enkele scholen het initiatief genomen voor een applicatie om het interne proces van ontwikkeling...

Update nieuwe positionering Examenwerk inclusief nieuwe uitstraling

2 september 2019

Zoals tijdens de laatste Deelnemersraad besproken zijn we druk bezig met een nieuwe positionering van Examenwerk. Aanleiding was...

Update wijnkennis

2 september 2019

Tijdens de Examenadviescommissie op 20 juni werd de cesuur voor het keuzedeel wijnkennis 2 opnieuw besproken nadat onduidelijkheid...

Bereikbaarheid Examenwerk in de vakantieperiode

15 juli 2019

De zomervakantie staat weer voor de deur. Dat betekent, over het algemeen, dat er ook wat ruimte is...

Communicatie-onderzoek

15 juli 2019

Examenwerk is op zoek naar meer mogelijkheden om beter te communiceren met de personen die (in) direct betrokkenen...

Vacatures ontwikkelgroepen Examenwerk

15 juli 2019

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor...

Opleverplanning keuzedelen

15 juli 2019

Op 19 juni jl. is het examen voor het keuzedeel Show en entertainment voor de recreatiebranche door de...

Update Praktijkbeoordelen.nl

15 juli 2019

Update doorontwikkeling De afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd. · Bewijs meenemen vanuit ontwikkelingsgericht. Indien van toepassing wordt alleen het...

Onderhoud en beheer exameninstrumenten

15 juli 2019

De Examenadviescommissie heeft tijdens de bijeenkomst op 20 juni 2019 het voorgestelde onderhoud en beheer van de exameninstrumenten...

Wijziging taalexamens

15 juli 2019

In verband met wijzigingen in de kwalificatiedossiers en bijbehorende verantwoordingsinformatie, zijn de examenplannen van de kwalificatiedossiers Bediening en...

Constructeurs gezocht geïntegreerde taalexamens

15 juli 2019

Volgend schooljaar komen geïntegreerde taalexamens beschikbaar; taalexamens waarin alle deelvaardigheden gecombineerd worden geëxamineerd. Voor de ontwikkeling van deze...

Voortgang Luchtvaart

15 juli 2019

In de afgelopen periode is de ontwikkelgroep bezig geweest met de ontwikkeling van de taalexamens en het theorie-examen...

Voorstel berekening eindcijfer keuzedeelexamens

15 juli 2019

Er is een aantal keuzedelen die bestaan uit meerdere kerntaken. De opzet en systematiek van Examenwerk is dat...

Terugkoppeling examenadviescommissie 20 juni 2019

15 juli 2019

Op de agenda stonden een aantal belangrijke punten. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van het jaarlijkse...

Terugkoppeling Bestuursvergadering 13 juni 2019

15 juli 2019

We dachten weer een volledig bestuur te hebben, vanuit KIKK Recreatie zou de laatste vacature worden opgevuld. Helaas...

Communicatie onderzoek

28 juni 2019

Examenwerk is op zoek naar meer mogelijkheden om beter te communiceren met de personen die (in) direct betrokkenen...

Nieuwsbrief ontvangen

4 juni 2019

Tijdens schoolbezoeken, telefoongesprekken en mailcontact merken we geregeld dat niet iedereen, die (in) direct bij Examenwerk betrokken is,...

Nieuwe taalexamens: spreken in een 2e vreemde taal voor de Meewerkend Horecaondernemer

4 juni 2019

Voor de kwalificatie Meewerkend Horecaondernemer zijn er nieuwe taalexamens spreken Duits, Frans en Spaans op A2 niveau beschikbaar....

Vastgestelde examenproducten

4 juni 2019

Op 7 mei is de Vaststellingscommissie Horeca bij elkaar geweest. Zij hebben de volgende examenproducten vastgesteld; Examens voor...

Update Praktijkbeoordelen.nl

4 juni 2019

In de afgelopen periode is de onderstaande doorontwikkeling in Praktijkbeoordelen.nl gerealiseerd: Bij het registeren van de Praktijkopleider is...

Terugkoppeling Deelnemersraad 15 mei 2019

4 juni 2019

Op 15 mei jl. was er weer de jaarlijkse Deelnemersraad in Kameryck. Het jaarverslag is zowel inhoudelijk als...

Terugkoppeling themadag bestuur 7 mei 2019

4 juni 2019

Op 7 mei jl. heeft het bestuur van Examenwerk een themadag gehad. In opdracht van het bestuur is...

Update Luchtvaartdienstverlening

1 mei 2019

De eerste ontwikkelbijeenkomst voor Luchtvaardienstverlener heeft op 19 maart plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is één ontwikkelgroep van docenten...

Ontwikkeling Cross-over kwalificatie Leidinggevende International Hospitality

1 mei 2019

Examenwerk schrijft voor de cross-over kwalificatie Leidinggevende International Hospitality examens. Voor het ontwikkelen van deze examens is een...

Keuzedeel Voedingsleer

1 mei 2019

Voor het keuzedeel Voedingsleer wordt het examen herzien. Met behulp van de leden van de Kerngroep Brood &...

Keuzedeel verdieping Bakkerijgrondstoffen

1 mei 2019

Voor het keuzedeel Verdieping Bakkerijgrondstoffen is het examen herzien. Met behulp van de leden van de Kerngroep Brood...

Update ontwikkelingen rondom Praktijkbeoordelen.nl

1 mei 2019

Examens klaarzetten door school voor examen op school Als je als BPV-begeleider examens wil klaarzetten voor examens die op...

Werksessie Praktijkbeoordelen.nl

1 mei 2019

Ook dit jaar organiseert Examenwerk een werksessie Praktijkbeoordelen.nl voor de gebruikers. Doel van de werksessie is met elkaar...

Update taalexamens

1 mei 2019

De c-versies (2e herkansingsmogelijkheid) van de lees- en luisterexamens zijn inmiddels vastgesteld en beschikbaar gesteld in Teletoets. Er...

Terugkoppeling Examenadviescommissie 16 april 2019

1 mei 2019

De Examenadviescommissie heeft op 16 april 2019 een verdere invulling gegeven aan de ideeën die zijn voortgekomen uit...

Bestuursvergadering 21 maart 2019

1 mei 2019

Op 21 maart jl. heeft het bestuur weer vergaderd. We hebben teruggekeken op de visiedag van de Examenadviescommissie. Door...

Kwaliteitshandboek Examinering

5 april 2019

Naast de ontwikkeling van alle exameninstrumenten is er ook hard gewerkt aan het Kwaliteitshandboek Examinering. Het Kwaliteitshandboek Examinering...

Aanmelden nieuwsbrief

19 maart 2019

Tijdens de schoolbezoeken merken we nog best vaak dat de collega’s nog geen nieuwsbrief ontvangen. Aangezien dit wel...

Helpdesk

19 maart 2019

Wist u dat Examenwerk over haar eigen helpdesk beschikt? Deze is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08.00...

Doelgroeponderzoek

19 maart 2019

Binnen het communicatieplan van Examenwerk is ook een doelgroeponderzoek opgenomen. De doelgroep voor dit onderzoek betreft een brede...

CSV-bestand inlezen in TeleToets

19 maart 2019

Wij merken dat er nog vrij vaak vragen zijn over het invullen van het CSV-bestand. Dit bestand wordt...

Vacatures Examenwerk

19 maart 2019

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor...

Aanpassing sectoren Dienstverlening in de examenbank

19 maart 2019

Een van de dossiers waar de deelnemers van Examenwerk uit kunnen kiezen is het dossier Dienstverlening. Hieronder vallen...

Update Praktijkbeoordelen.nl

19 maart 2019

Planning De student kon al een planning toevoegen en verwijderen. De student kan een planning nu ook wijzigen nadat...

Vastgestelde examens keuzedelen

19 maart 2019

Afgelopen periode zijn de volgende deelexamens keuzedelen vastgesteld: - Belevingsgericht werken - Ondernemend vakmanschap (niveau 3+4) - Vakverdieping bakkerijgrondstoffen (beschikbaar via...

Beoordelingsmix MOH en MHO

19 maart 2019

De beoordelingsmix voor het werkproces ‘Creëert en bewaakt sfeer’ is niet gelijk in de kwalificatie Manager ondernemer horeca...

Deskundigheidsbevordering van de Examenadviescommissie

19 maart 2019

In het kader van de deskundigheidsbevordering hebben de leden van Examenadviescommissie op dinsdag 19 februari een training gevolgd....

Kwaliteitshandboek Examinering

19 maart 2019

In het kader van de norm voor valide exameninstrumenten is Examenwerk in 2018 gestart met het opstellen van...

Beoordelingsmix MOH en MHO

21 februari 2019

De beoordelingsmix voor het werkproces ‘Creëert en bewaakt sfeer’ is niet gelijk in de kwalificatie manager ondernemer horeca...

Vacatures Examenwerk

14 februari 2019

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Examenwerk zoekt...

Overleg Inspectie

14 februari 2019

Afgelopen januari heeft er een overleg plaatsgevonden met de Inspectie. Een aantal zaken zijn met elkaar gedeeld: wat...

Ervaring Praktijkbeoordelen.nl

14 februari 2019

Dolf Willemen van het Cingel College heeft het afgelopen jaar voor zo’n 200 studenten examens afgenomen via Praktijkbeoordelen.nl...

Update Praktijkbeoordelen.nl

14 februari 2019

Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld staan er voor Praktijkbeoordelen.nl een hoop ontwikkelingen gepland. Inmiddels zijn de volgende...

Ontwikkel- en klankbordgroep Reizen en Recreatie

14 februari 2019

Op 10 januari 2019 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden van de ontwikkel- en klankbordgroep Reizen en Recreatie. Tijdens...

Keuzedeel Vakverdieping Bakkerijgrondstoffen beschikbaar

14 februari 2019

De examenopdracht (kennistoets) voor Vakverdieping Bakkerijgrondstoffen is herschreven. De open vragen zijn omgezet in gesloten vragen. En het...

1e ontwikkeldag Luchtvaartdienstverlening 2019 & aangepaste ontwikkel & opleverplanning

14 februari 2019

De eerste ontwikkelbijeenkomst voor Luchtvaartdienstverlener staat gepland! Deze vindt plaats op woensdag 19 maart 2019 van 10.00 - 16.00...

Oplevering taalexamens

14 februari 2019

In de afgelopen maand zijn er weer diverse productieve en receptieve taalexamens opgeleverd. De tweede herkansingsmogelijkheid (c-versies) voor...

Eerste afname geïntegreerd taalexamen succesvol

14 februari 2019

Op 22 januari 2019 is op het MBO College Hilversum een pilot gedraaid met een geïntegreerd taalexamen Duits...

Gesloten op 11 februari 2019

4 februari 2019

Op maandag 11 februari is Examenwerk niet bereikbaar. Uw mail via [email protected] beantwoorden wij graag weer vanaf 12...

Ontwikkelaars Kerngroep Brood en Banket gevraagd

3 januari 2019

De functie In deze functie houd je je bezig met het ontwikkelen van beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor de...

Luchtvaartdienstverlener

3 januari 2019

De ontwikkel- en opleverplanning staat klaar: http://examenwerk.nl/examens/opleverplanning/. Dit is nog wel een concept omdat we nog niet van...

Nieuwe projecten

3 januari 2019

In 2019 starten we met twee nieuwe ontwikkelprojecten, namelijk: Geïntegreerde taalexaminering en Rubrics. Project Geïntegreerde taalexaminering Voor alle kwalificaties waar...

Lees – en luisterexamens voor internationale studenten MOH beschikbaar in Teletoets

3 januari 2019

Voor Engelstalige studenten die de opleiding Manager Ondernemer Horeca volgen zijn er vanaf nu lees- en luistertoetsen beschikbaar...

Update Praktijkbeoordelen.nl

3 januari 2019

Tijdens de Deelnemersraad zijn met jullie de ontwikkelingen binnen Praktijkbeoordelen.nl, sinds het voorjaar van 2018, gedeeld: 1. Er is...

Examencommissie 5 december jl.

3 januari 2019

De Examenadviescommissie is op 5 december jl. samen gekomen. Onderwerpen waarover de Examenadviescommissie een advies heeft uitgebracht, zijn: ·...

Bestuursvergadering 6 december 2018

3 januari 2019

Op 6 december j.l. heeft het bestuur weer vergaderd. Bezetting We hebben weer een nieuw bestuurslid welkom mogen heten: Perry...

Gesloten tijdens de feestdagen!

18 december 2018

Examenwerk is van 24 december 2018 t/m 1 januari 2019 gesloten. Vanaf 2 januari 2019 zijn wij weer...

Ontwikkelgroep Examenproces School

3 december 2018

Op 22 november is de ontwikkelgroep Examenproces bij elkaar gekomen. Hieronder een korte weergave van deze bijeenkomst. Destijds bij...

Update Praktijkbeoordelen.nl

3 december 2018

Op 20 november heeft er een gebruikersbijeenkomst plaats gevonden. Bas Scheerhoorn was namens Toerisme aanwezig als opvolger van...

Examenontwikkeling Luchtvaartdienstverlener wordt overgedragen aan Examenwerk

3 december 2018

De examenstichtingen ESTEL en Examenwerk werken samen in de ontwikkeling van de examens voor Luchtvaartdienstverlener. Tussen ESTEL en...

Evaluatie themadag Examenwerk

3 december 2018

Examenwerk verwerkt de kennis en ervaringen van de themadag in het jaarplan van 2019. Natuurlijk willen wij hier...

Terugblik themadag Examenwerk 31 oktober 2018

3 december 2018

Woensdag 31 oktober vond de themadag van Examenwerk plaats in Zeist op de campus van de KNVB in...

Voortgang taalexamens Moderne Vreemde Talen

3 december 2018

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de c-versies (2e herkansingsmogelijkheid) van de taalexamens. Inmiddels hebben we...

Luchtvaartdienstverlening

3 december 2018

Voor Luchtvaartdienstverlening zijn er in de afgelopen periode nieuwe casussen voor de proeve simulatie B1-K1, B1-K2 vastgesteld. Daarnaast...

Vacatures

3 december 2018

Er zijn meerdere plekken vacant binnen zowel de Examenadviescommissie als de Vaststellingscommissie (VC). Meer informatie is terug te...

Ontwikkel- en klankbordgroep Reizen en Recreatie

3 december 2018

Op 1 november is de Ontwikkel- en klankbordgroep Reizen en Recreatie voor het eerst bij elkaar gekomen. Na...

Cross-over kwalificatie Leidinggevende international Hospitality

3 december 2018

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de examens voor de Cross-over kwalificatie Leidinggevende International Hospitality....

Deelnemersraad Examenwerk 28 november 2018

3 december 2018

Op 28 november j.l. heeft er weer een Deelnemersraad plaatsgevonden. We waren te gast op een mooie locatie:...

Themadag Examenwerk 31 oktober 2018

7 november 2018

Woensdag 31 oktober vond de themadag van Examenwerk plaats op de KNVB Campus, in Zeist. De ochtend begon...

Update status certificering | Examenwerk heeft certificaat ontvangen

28 september 2018

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat Examenwerk het certificaat `Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm...

Zomeronderhoud

28 september 2018

Gedurende schooljaar 2017-2018 is er groot onderhoud gepleegd aan alle exameninstrumenten. In het nieuwsbericht van...

Moderne vreemde talen (MVT): aanpassing in lees- en luisterexamens

28 september 2018

In het afnamesysteem TeleToets worden taalexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren aangeboden. De items uit deze examens...

Update Praktijkbeoordelen.nl | September

28 september 2018

Gedurende het voorjaar 2018 zijn, mede naar aanleiding van ontvangen opmerkingen en de gehouden enquête, veel verbeteringen doorgevoerd...

Examenwerk is weer bereikbaar

28 september 2018

Examenwerk is weer bereikbaar per e-mail en telefoon!...

Themadag Examenwerk: “Examinering nu en in de toekomst”

26 september 2018

Over uitdagingen in de examinering van vandaag, morgen en overmorgen.   Woensdag 31 oktober 2018   “Wat is nú belangrijk...

Praktijkbeoordelen.nl

20 september 2018

Gedurende het voorjaar 2018 zijn, mede naar aanleiding van ontvangen opmerkingen en de gehouden enquête, veel verbeteringen met...

Examenwerk is gecertificeerd examenleverancier

28 augustus 2018

Examenwerk heeft het certificaat Gecertificeerd examenleverancier, op basis van de norm valide exameninstrumenten, ontvangen van KIWA, de certificerende...

Aanmelden nieuwsbrief

16 juli 2018

Tijdens de schoolbezoeken merken we nog best vaak dat de collega’s nog geen nieuwsbrief ontvangen. Aangezien dit wel...

Themadag: ‘Examinering nu en in de toekomst’

16 juli 2018

Over uitdagingen in de examinering van vandaag, morgen en overmorgen “Wat is nú belangrijk voor later?” Een actueel thema binnen...

Moderne Vreemde Talen

16 juli 2018

Nieuw beoordelingsformulier productieve taalexamens Het beoordelingsformulier voor de productieve taalexamens schrijven, spreken en gesprekken voeren is vernieuwd en wordt...

Ontwikkelgroepen

16 juli 2018

Wijnkennis 2 Voortgang ontwikkelgroep De bijeenkomsten van de ontwikkelgroep wijnkennis 2 zijn inmiddels afgerond en de herziene versie van het...

Onderhoud exameninstrumenten

16 juli 2018

In de nieuwsbrief van Mei hebben we jullie geïnformeerd over de voorgenomen wijzigingen in de exameninstrumenten. Dit bericht...

Vacatures

16 juli 2018

Lijkt het jou leuk om in een team te werken aan de kwaliteit van beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten...

Pilotproject geïntegreerde taalexamens

16 juli 2018

Woensdag 6 juni heeft een ontwikkelbijeenkomst plaatsgevonden waarin we de laatste hand hebben gelegd aan de geïntegreerde taalexamens. Belangrijke...

Luchtvaartdienstverlening & Rubrics

16 juli 2018

  Werkdag Luchtvaartdienstverlening Voor de ontwikkeling van de theorie-items is in de laatste bijeenkomst afgesproken om na de zomervakantie een...

Terugkoppeling werksessies Praktijkbeoordelen.nl

16 juli 2018

  Op 25 mei en 15 juni zijn er werksessies georganiseerd voor gebruikers van Praktijkbeoordelen.nl. Werksessie 25 mei De deelnemers van...

Terugkoppeling enquêtes Praktijkbeoordelen.nl

16 juli 2018

Hieronder is de terugkoppeling te lezen van de reacties op de enquête, die recent onder gebruikers van Praktijkbeoordelen.nl...

Verbeteringen Praktijkbeoordelen.nl

16 juli 2018

In de afgelopen periode zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd. Bewijs Werkplan: Het vinkje bij bewijsstukken staat standaard aan. ...

Update trainingstraject “Beroepsgericht examens vaststellen”

16 juli 2018

Eerder dit jaar hebben we bericht over het trainingstraject “Beroepsgericht examens vaststellen”. Om continu te blijven werken aan de...

Certificering verloopt voorspoedig

16 juli 2018

  Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Terugkoppeling bestuursvergadering 13 juni

16 juli 2018

Woensdag 13 juni jl. heeft weer een bestuursvergadering plaatsgevonden. Hieronder zijn de belangrijkste punten terug te lezen. Nieuw bestuurslid Er...

Aanmelden nieuwsbrief

4 juni 2018

Tijdens de schoolbezoeken merken we nog best vaak dat de collega’s nog geen nieuwsbrief ontvangen. Aangezien dit wel...

Ontwikkelgroepen

4 juni 2018

Wijnkennis 2 Voortgang ontwikkelgroep De ontwikkelgroep voor het keuzedeel-examen Wijnkennis 2 is drie keer bij elkaar geweest. In de eerste...

Groot onderhoud exameninstrumentarium in eindfase

4 juni 2018

Opleidingsjaar 2017-2018 wordt gebruikt om groot onderhoud door te voeren in het exameninstrumentarium van Examenwerk. Hiertoe is besloten...

Vacatures

4 juni 2018

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor de...

Terugkoppeling deelnemersraad

4 juni 2018

16 mei jl heeft er weer een deelnemersraad plaatsgevonden in Kameryck. Met een goede opkomst is er teruggekeken...

Praktijkbeoordelen.nl

4 juni 2018

Op 15 juni wordt er een gebruikersbijeenkomst georganiseerd voor de sector Reizen & Recreatie. Deze bijeenkomst vindt plaats...

Enquête Praktijkbeoordelen.nl

4 juni 2018

Onder de gebruikers van Praktijkbeoordelen.nl is een enquête uitgezet. Er zijn veel positieve reacties ontvangen over het werken...

Luchtvaartdienstverlening

4 juni 2018

Terugkoppeling Vaststellingscommissie Nieuw simulatiemateriaal beschikbaar Er is een flink aantal nieuwe casussen ontwikkeld, waarvan het merendeel ook is vastgesteld. Een...

Pilotproject geïntegreerd taalexamineren

4 juni 2018

Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we ons eerst weer gebogen over het beoordelingsformulier. We ontwikkelen een universeel formulier...

Wijnkennis 2

2 mei 2018

Op dit moment wordt er gewerkt aan een herziene versie van het keuzedeel examen wijnkennis 2. Er is...

Tijdverlenging bij examens

2 mei 2018

In het afnamesysteem TeleToets worden taalexamens en theorie-examens aangeboden. Hierin zijn reguliere examens (standaardtijd) opgenomen en examens met...

Voortgang Praktijkbeoordelen.nl

2 mei 2018

Naar aanleiding van signalen die wij hebben ontvangen, worden er aanpassingen doorgevoerd in de terminologie. Voor de score...

Vacatures

2 mei 2018

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor de...

Ontwikkelgroepen

2 mei 2018

Het is belangrijk dat de examens van Examenwerk blijven aansluiten bij de ontwikkelingen in de branche en de...

Kiwa als Certificerende Instelling voor certificering examenstichtingen

2 mei 2018

Het ministerie van OCW verplicht scholen om vanaf 1 augustus 2018 voor alle opleidingen gebruik te maken van...

Deelnemersraad

2 mei 2018

Op 16 mei vindt de deelnemersraad van Examenwerk plaats. Jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. In de...

Gebruikersbijeenkomst Praktijkbeoordelen.nl

2 mei 2018

Op 25 mei organiseren wij in Nieuwegein van 10.00 uur tot 15.00 uur een algemene gebruikersbijeenkomst voor Praktijkbeoordelen.nl....

Training voor leden vaststellingscommissies goed van start!

2 mei 2018

Om continu te blijven werken aan de deskundigheid van onze leden van de vaststellingscommissies, organiseert Examenwerk samen met...

Terugkoppeling bestuursvergadering

2 mei 2018

Het bestuur is op 29 maart weer bijeengeweest. Tijdens deze bestuursvergadering hebben we Duko Hoep welkom geheten als...

Vacatures

3 april 2018

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor de...

Keuzedelen

3 april 2018

Examenwerk heeft als uitgangspunt om voor alle keuzedelen die door de deelnemende scholen worden aangeboden een examen beschikbaar...

Evaluatiebijeenkomsten Examenwerk

3 april 2018

Aansluitend aan de OWGB van 19 januari heeft er een evaluatiebijeenkomst plaatsgevonden voor Brood & Banket. Op woensdag...

Praktijkbeoordelen.nl

3 april 2018

Binnen Praktijkbeoordelen.nl zijn in de afgelopen periode veel verbeteringen doorgevoerd in het kader van het gebruiksgemak, dit naar...

Pilotproject geïntegreerd taalexamineren

3 april 2018

Tijdens de pilotbijeenkomst van 14 maart is er gestart met de ontwikkeling van een geïntegreerd beoordelingsformulier. Op deze...

Luchtvaartdienstverlening

3 april 2018

Voor het project Luchtvaartdienstverlening zijn er nieuwe casussen in ontwikkeling voor de proeves. Dit geeft de scholen de...

Moderne Vreemde Talen

3 april 2018

De a- en b-versies van de lees- en luisterexamens zijn gereed. Op dit moment worden de c-versies van...

Evaluatiebijeenkomst Moderne Vreemde Talen en Keuzedeel

5 februari 2018

Voor Moderne Vreemde Talen en Keuzedeel staat er momenteel geen evaluatiebijeenkomst gepland. Mocht je hier feedback op willen...

Evaluatiebijeenkomsten

5 februari 2018

Binnenkort vinden de eerste evaluatiebijeenkomsten plaats. Wil je aanwezig zijn bij een van de evaluatiebijeenkomsten dan kun je...

Bewerkersovereenkomst

5 februari 2018

In de nieuwsbrief van november hebben we jullie bericht over de nieuwe AVG wet die op 25 mei...

Vacatures

5 februari 2018

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor de...

Visiedocument

5 februari 2018

Samen met de Examenadviescommissie zijn we bezig om te komen tot een visiedocument voor examinering. In dit visiedocument...

Servicedocument kerntaakbeoordeling

5 februari 2018

Van enkele scholen is het verzoek gekomen of het mogelijk is om een servicedocument beschikbaar te stellen voor...

Opleverplanning

5 februari 2018

De opleverplanning voor de taalexamens is aangepast. Deze opleverplanning staat op de website van Examenwerk....

Praktijkbeoordelen.nl

5 februari 2018

We hebben van gebruikers van Praktijkbeoordelen.nl opmerkingen ontvangen. Hier hebben we met het gebruikersplatform, intern en met diverse...

Voortgang Luchtvaart

5 februari 2018

Vrijdag 19 januari is de ontwikkelgroep bezig geweest om aan de hand van de theorie van de kennisboom...

Voortgang geïntegreerde taalexaminering

5 februari 2018

Het afgelopen jaar is er een start gemaakt met een pilotproject voor het geïntegreerd examineren van de beroepsgerichte...

Keuzedelen

5 februari 2018

Al enige tijd is de wens om 1 loket te hebben voor de beschikbare keuzedeel examens. Op de...

Training voor leden vaststellingscommissie

5 februari 2018

Eén van de eisen uit de norm voor valide exameninstrumenten stelt deskundigheidsbevordering van vaststellers en constructeurs. Om continu...

Evaluatie vaststellingscommissie

5 januari 2018

Examenwerk kent één Examenadviescommissie en zes vaststellingscommissies, namelijk: Vaststellingscommissie Brood en Banket Vaststellingscommissie Facilitaire Dienstverlening ...

Meewerken aan de kwaliteit van MBO-examens?

5 januari 2018

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor onderstaande...

Gebruikersplatform Praktijkbeoordelen.nl

5 januari 2018

Op 6 december kwam het Gebruikersplatform Praktijkbeoordelen.nl bijeen. In het land wordt door het bedrijfsleven positief gereageerd op...

Terugkoppeling Deelnemersraad

5 januari 2018

Op 13 december stond de deelnemersraad gepland en zijn de deelnemers weer bij elkaar gekomen. Ondanks een wat...

Terugkoppeling Bestuursvergadering

5 januari 2018

Het bestuur is op 7 december weer bijeengeweest. Het bestuur heeft een tweetal nieuwe bestuursleden welkom mogen heten:...

Wijzigingsbeheer exameninstrumenten

24 november 2017

Om te voorkomen dat er gedurende het opleidingsjaar allerlei wijzigingen doorgevoerd worden in de exameninstrumenten heeft de Examenadviescommissie...

Keuzedelen

16 november 2017

Examenwerk heeft als uitgangspunt om voor alle keuzedelen die door de deelnemende scholen worden aangeboden een examen beschikbaar...

Testpanel

16 november 2017

Voor de receptieve vaardigheden zijn wij op zoek naar een testpanel dat bestaat uit taaldocenten. Per taal willen...

Vacature constructeur voor productieve taalexamens

14 november 2017

Examenwerk zoekt een constructeur voor productieve taalexamens. Het gaat om de ontwikkeling van beroepsgerichte taalopdrachten voor het kwalificatiedossier...

Oproep tijdelijke vaststellers

14 november 2017

Voor het vaststellen van de keuzedeel examens zijn is er soms specifieke vakkennis nodig om het examen inhoudelijk...

Vacatures

14 november 2017

De vacature voor ‘vaststeller horeca onderwijs’ is inmiddels ingevuld. Wouter Schimmel van De Rooi Pannen Tilburg zal de...

Veiligheid website

14 november 2017

In de nieuwsbrief van mei 2017 informeerden wij jullie dat de website van Examenwerk was gebouwd in een...

Bewerkersovereenkomst

14 november 2017

De afgelopen periode hebben enkele scholen aan hun examenstichting(en) gevraagd naar een Bewerkersovereenkomst in het kader van de...

Voortgang taalexamens

14 november 2017

In de afgelopen periode zijn er weer nieuwe taalexamens gepubliceerd in de Examenbank en in TeleToets. Vanaf december...

Visiedocument op beoordelen en examineren

14 november 2017

In het overleg met de Examenadviescommissie is besloten om een ‘visiedocument beoordelen en examineren’ op te stellen. In...

Evaluatiebijeenkomsten

14 november 2017

In opleidingsjaar 2017-2018 organiseren we weer evaluatiebijeenkomsten. Deze evaluatiebijeenkomsten zijn bedoeld om je feedback en bevindingen ten aanzien...

Klankbordgroepen

14 november 2017

Vanaf november 2017 zal een start gemaakt worden met de bijstelling van de beoordelingscriteria en de examenopdrachten voor...

Voortgang onderhoudsplan 2016 – 2017

14 november 2017

In juni 2017 is het onderhoudsplan door de Examenadviescommissie vastgesteld. De status van het de activiteiten van dit...

Terugkoppeling Examenadviescommissie

14 november 2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 is de Examenadviescommissie bij elkaar gekomen. De volgende onderwerpen zijn besproken: Terugkoppeling bestuursvergadering ...

Terugkoppeling Bestuursvergadering

14 november 2017

Het bestuur is op 21 september bijeengeweest. We hebben het onder andere gehad over het gesprek dat heeft...

Gevalideerde exameninstrumenten zijn per 1-8-2018 verplicht

13 september 2017

Op Profiel.nl - onafhankelijk nieuwsplatform voor MBO - is een artikel geplaatst over het ontwikkelen van exameninstrumenten in...

Succesvolle migratie van BPV2 naar Praktijkbeoordelen.nl

13 september 2017

Op 22 september 2016 heeft het bestuur besloten om de scholen die gebruik maakten van BPV2 via SVH...

Planning

13 september 2017

De volgende activiteiten worden gedurende opleidingsjaar 2017-2018 nog uitgevoerd: ...

Onderhoud en Beheer

13 september 2017

Op basis van de ontvangen feedback van de deelnemende scholen is een onderhoudsplan opgesteld. Het onderhoudsplan bestaat uit...

Opmerkingen/vragen over TeleToets

13 september 2017

In de vorige nieuwsbrieven hebben we een overzicht gegeven van de punten die we hebben doorgevoerd bij de...

Kennismakingsgesprekken met relatiemanager Odyl Moret

13 september 2017

Inmiddels ben ik alweer een aantal maanden met veel plezier als Relatiemanager van Examenwerk aan de slag. In...

Pilot rubrics

7 juli 2017

Beoordelaars vinden het soms lastig om tot een beoordeling te komen. Om deze reden heeft de Examenadviescommissie tijdens...

Wijziging keuzedelen Engels B1 en B2

7 juli 2017

De keuzedeel examens B1 en B2 komen te vervallen in de beroepscontext, deze worden generiek aangeboden. Deze examens...

Vacatures

7 juli 2017

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor onderstaande...

Testpanel MVT

7 juli 2017

Voor de receptieve vaardigheden zijn wij op zoek naar een testpanel dat bestaat uit taaldocenten. Per taal willen...

Planning MVT

7 juli 2017

Op onze opleverplanning kun je zien welke examens beschikbaar zijn of wanneer ze beschikbaar komen. Zowel de ...

Terugkoppeling bestuursvergadering

7 juli 2017

Het bestuur is op 9 juni bijeengeweest. De jaarstukken 2016 zijn vastgesteld en ondertekend. Deze stukken zijn op...

Terugkoppeling deelnemersraad

7 juli 2017

De deelnemersraad is op 31 mei bijeengeweest. We hadden een goede opkomst op een mooie locatie (Kameryck te...

Herinrichting TeleToets

7 juli 2017

In de vorige nieuwsbrief hebben we een overzicht gegeven van de punten die we hebben doorgevoerd bij de...

Keuzedelen

31 mei 2017

De afgelopen periode zijn er weer nieuwe examens voor de keuzedelen vastgesteld en beschikbaar gesteld in de examenbank....

Veiligheid website

31 mei 2017

De website van Examenwerk is gebouwd in een zogenaamde open source (open omgeving). Dit heeft helaas als belangrijk...

Vacatures

31 mei 2017

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor ...

Planning MVT

31 mei 2017

Op onze opleverplanning kun je zien welke examens beschikbaar zijn of wanneer ze beschikbaar komen. Zowel de ...

Praktijkbeoordelen.nl benadrukt belang van afstemming in BPV

31 mei 2017

Profiel actueel, het onafhankelijk kennisplatform van het MBO onderwijs, heeft zich verdiept in de Beroepspraktijkvorming van het MBO....

Herinrichting TeleToets

31 mei 2017

Nog even een overzicht van de punten die we hebben doorgevoerd: Dyslexie In de nieuwe situatie is gekozen voor het...

Testpanel gezocht voor taalexamens

31 mei 2017

Voor de receptieve vaardigheden zijn wij op zoek naar een testpanel dat bestaat uit taaldocenten. Per taal willen...

Agenda

31 mei 2017

Reminder Evaluatiebijeenkomsten In juni organiseert Examenwerk regionale evaluatiebijeenkomsten om de examens te evalueren. De uitkomst levert input op voor...

Keuzedelen wijnkennis in TeleToets

31 mei 2017

De theorie examens voor beroepsgericht rekenen en Wijnkennis I en II staan klaar in Teletoets. De inschrijving voor...

Overlijden Wichard Rops

31 mei 2017

Beste mensen, Vorige week maandag is onze vriend, collega, maatje en bestuurslid Wichard Rops geheel onverwachts overleden. Wichard was...

Agenda

26 april 2017

Evaluatiebijeenkomsten Examenwerk In juni organiseert Examenwerk drie regionale evaluatiebijeenkomsten om de examens te evalueren. De uitkomst levert input op...

Update Praktijkbeoordelen.nl

26 april 2017

De doorontwikkeling van Praktijkbeoordelen.nl heeft de afgelopen tijd niet stil gestaan. Op de website van Examenwerk kun...

Bewerkersovereenkomst

26 april 2017

Als deelnemer van Examenwerk heb je de beschikking over een aantal digitale systemen die ondersteunen bij de examinering....

Bijscholing voor assessoren Bakkerij

26 april 2017

Voor een groot deel van de assessoren in het Register Assessoren Bakkerij is het tijd de tweejaarlijkse bijscholing....

Herinrichting TeleToets

26 april 2017

In de afgelopen tijd hebben wij alle vragen en opmerkingen van TeleToets gebruikers verzameld en de wensen en...

Vacatures

26 april 2017

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor de...

Odyl Moret: nieuwe relatiemanager

26 april 2017

Vanaf 1 april is Odyl Moret de nieuwe relatiemanager van Examenwerk. Zij volgt daarmee Bianca Boerop op. Bianca...

Keuzedeel-examens breder beschikbaar voor ROC’s

30 januari 2017

De examenstichtingen die de uitvoering van de werkzaamheden hebben ondergebracht bij Examenservices hebben onderling overleg gehad over het...

Problemen met TeleToets?

30 januari 2017

Een aantal scholen ervaart problemen in het gebruik van TeleToets. Wij zijn ons daarvan bewust en werken hard...

Training Praktijkbeoordelen.nl

30 januari 2017

Wil je aan de slag met Praktijkbeoordelen.nl maar vind je het lastig dat binnen jouw school...

Gebruikersplatform Praktijkbeoordelen.nl

30 januari 2017

Er komt een gebruikersplatform voor de doorontwikkeling van Praktijkbeoordelen.nl. De taak van het gebruikersplatform is om Examenservices namens...

Digitaal Beoordelen heet vanaf nu Praktijkbeoordelen.nl

30 januari 2017

Digitaal Beoordelen heet vanaf nu Praktijkbeoordelen.nl. Deze naam sluit beter aan bij de functie van het systeem. Het...

Klanttevredenheidsonderzoek

30 januari 2017

Deze maand verstuurt Examenwerk een link naar een digitale enquête. Dit om de tevredenheid van de leden te...

Keurmerk voor taalexamens

30 januari 2017

Alle taalexamens voor de productieve vaardigheden hebben het keurmerk Examenleveranciers ontvangen. In 2017 volgen de taalexamens voor de...

Voortgang en opleverplanning moderne vreemde talen

30 januari 2017

Voor de huidige dossiers (2012-2016) zijn voor alle kwalificaties twee versies (a en b) ontwikkeld. Het grootste deel...

Luchtvaartdienstverlening

30 januari 2017

Helaas kon de bijeenkomst van de vaststellingscommissie Luchtvaart op 9 januari niet doorgaan wegens een vervroegde vlucht en...

Examenwijzer

23 november 2016

Mbo-instellingen die inkopen moeten zich kunnen vergewissen van de kwaliteit van de examenleverancier. Vaak helpt een document waarin...

Ontwikkelingsgerichte kennistoetsen

23 november 2016

Voor de ontwikkeling van kennisitems (vragen) zijn meer inhoudelijke richtlijnen nodig. De kwalificatiedossiers geven daarvoor onvoldoende houvast. We...

Ontzorging bij TeleToets

23 november 2016

Wij merken dat het voor veel scholen lastig is om het gebruik van TeleToets goed in te regelen...

Inhoud BPV2 van SVH nu ook beschikbaar in Praktijkbeoordelen.nl

23 november 2016

Op verzoek van de Werkgroep Directeuren Horeca (WDH) is de inhoud van de kwalificatiedossiers 2012-2016 horeca en fd...

Examencommissie benoemd

23 november 2016

De leden van de Examencommissie zijn benoemd. Er hadden zich meer kandidaten aangemeld dan er, volgens het reglement,...

Update taalexamens

23 november 2016

Het afgelopen jaar heeft Examenwerk van de 422 examenopdrachten, 311 examenopdrachten voor de productieve en receptieve vaardigheden opgeleverd....

Opleverplanning keuzedeel-examens online

23 november 2016

Op de website van Examenwerk vind je onder de tab Examens een opleverplanning voor...

Gebruikersbijeenkomst Digitaal Beoordelen voor projectleiders

13 oktober 2016

Op veler verzoek organiseren de stichtingen Stem, ESTEL en Examenwerk op 25 november een gezamenlijke ‘Gebruikersbijeenkomst Digitaal Beoordelen’....

Workshop Digitaal Beoordelen op 5 en 7 oktober!

15 september 2016

Je wilt dit jaar van start met Digitaal Beoordelen, maar je weet nog niet goed hoe? En daarbij...

De voordelen op een rij

12 juli 2016

TeleToets - Voor een slimme en veilige inrichting van theorietoetsen en lees- en luisterexamens TeleToets wordt aan alle bij...

Komend schooljaar starten met de digitale theorietoetsen en lees- en luisterexamens?

12 juli 2016

Wilt u volgend schooljaar direct aan de slag, dan kunt u het beste zo snel mogelijk met de...

Wat kunt u verwachten van TeleToets?

12 juli 2016

De examens worden opgebouwd en klaargezet in een examenbank en zijn vanuit TeleToets beschikbaar voor afname. Examens kunnen...

Digitalisering een bewuste keuze

12 juli 2016

Vanuit het onderwijs bleek de behoefte te groeien aan ontwikkelingsgerichte kennistoetsen waarmee studenten, zich meer op het examen...

Aan de slag met digitale theorietoetsen en lees- en luisterexamens

12 juli 2016

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2016/2017 stelt Examenwerk veiligheid en digitalisering centraal in de examinering van theorietoetsen...

Tweede versies lees- en luisterexamens Reizen en Recreatie beschikbaar

28 juni 2016

Vanaf 1 juli a.s. zijn de tweede versies van de lees- en luisterexamens voor Reizen, Frontoffice en Leisure...

Examencommissie

28 juni 2016

Examenwerk stelt met ingang van 2016-2017 een Examencommissie in. De Examencommissie heeft tot doel het bestuur en...

Aangepast examenverslag

28 juni 2016

Op veler verzoek heeft Examenwerk vanaf 2016-2017 voor alle proeven het examenverslag aangepast. In dit verslag verzamelt de...

Onderhoud en beheer voor 2016-2017

28 juni 2016

Op 26 mei jl. stelde het bestuur van Examenwerk het onderhouds- en beheersplan voor de examens voor de...

De voordelen van Digitaal Beoordelen op een rij?

28 juni 2016

Digitaal Beoordelen brengt praktijkbeoordeling samen van student, praktijkbeoordelaar en docent. Digitaal Beoordelen is geschikt voor alle bij Examenwerk aangesloten...

Komend schooljaar starten met Digitaal Beoordelen?

28 juni 2016

U bent enthousiast en u wilt komend schooljaar (2016-2017) starten met Digitaal Beoordelen?   Wat te doen? Start zo snel mogelijk...

Uw studenten gericht, gestructureerd volgen in de BPV met Digitaal Beoordelen

28 juni 2016

Digitaal Beoordelen kunt u op basis van de herziene kwalificatiedossiers al inzetten voor schooljaar 2016-2017. Daarmee draagt u...

Bijna vakantie? Maak met Digitaal Beoordelen eerst nog een slimme keuze voor het volgend schooljaar

28 juni 2016

De vakantie dient zich bijna aan…. En voor u het goed en wel beseft, start over een aantal...

workshop Digitaal Beoordelen: nog plek op 17 juni!

31 mei 2016

Vindt u het ook zonde om een heel schooljaar zonder Digitaal Beoordelen voorbij te laten gaan? Wilt u...

Werksessie Digitaal Beoordelen voor projectleiders

30 maart 2016

In februari hebben we een tweetal werksessies gehad voor de implementatie van Digitaal Beoordelen binnen de eigen school....

Met spoed gezocht: constructeurs voor taalopdrachten horeca en facilitair

30 maart 2016

Examenwerk zoekt met spoed constructeurs voor taalexamens. Het gaat om de ontwikkeling van beroepsgerichte taalopdrachten voor kwalificaties in...

Jaarlijkse Bijdrage Examenwerk aangepast

21 maart 2016

Examenwerk voert vanaf dit kalenderjaar twee belangrijke wijzigingen door in de jaarlijkse bijdrage: De bijdrage per leerling is vanaf...

Vertaalde Praktijkmappen

22 februari 2016

Examenwerk heeft de ontwikkelingsgerichte en kwalificerende praktijkmappen laten vertalen. De nieuwe vertaalde praktijkmappen kunt u vinden in de...

Teletoets

2 februari 2016

De lees- en luisterexamens en (ontwikkelingsgerichte) kennistoetsen bieden wij aan via Teletoets; een online toetssysteem voor tijd- en...

Ontwikkelaars en vaststellers gezocht

2 februari 2016

Voor het ontwikkelen en vaststellen van examens zoeken wij examen- en inhoudsdeskundigen. Met name voor de ontwikkeling van...

Lees- en luisterexamens later opgeleverd dan gepland

2 februari 2016

Helaas lukt het ons niet om de lees- en luisterexamens voor de moderne vreemde talen deze maand op...

Digitaal beoordelen

18 januari 2016

Heeft u ook het gevoel niet echt controle te hebben op de BPV-beoordeling? En bent u de papieren...

Vacatures Examenwerk

18 januari 2016

Wil jij meewerken aan de kwaliteit van de beroepsgerichte beoordelings- en exameninstrumenten voor het middelbaar beroepsonderwijs? Voor de...