Ontwikkelingen sector Brood en Banket

Nieuwsbericht

Ontwikkelingen sector Brood en Banket

8 juni 2020

Uitvoerend Bakker (UB)
Op 30 juni wordt de vernieuwde examentool voor een tweede keer aangeboden aan de vaststellingscommissie Brood en Banket. Wanneer dit document wordt vastgesteld komt dit excelbestand via de examenbank beschikbaar voor schooljaar 2020-2021. Het vernieuwde examen voor UB is reeds vastgesteld en zal ook voor 2020-2021 beschikbaar komen.

Boulanger
De ontwikkeling van het exameninstrumentarium voor de kwalificatie Boulanger is in volle gang. Op 30 juni zal het examen besproken worden door de VC Brood en Banket.