Over Examenwerk

Examenwerk is hét platform waar onderwijs en bedrijfsleven samen werken aan ontwikkeling, vaststelling, onderhoud en beheer en distributie van beoordelings- en exameninstrumenten.

Downloads


    Er zijn geen downloads beschikbaar in deze categorie.

Waarom Examenwerk?

De samenwerkende partners van Examenwerk zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke aanpak bij de ontwikkeling, vaststelling en distributie van examens kwaliteitsverhogend en kostenbesparend werkt.

Hoe werkt Examenwerk?

Wij kiezen voor een slimme samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, zodat expertise efficiënt wordt ingezet en breed draagvlak ontstaat. We werken waar mogelijk nauw samen met andere examenstichtingen.

Examenwerk kiest voor een professionele coördinatie en ondersteuning van de beleidsontwikkeling, examenontwikkeling, examenvaststelling en examendistributie.

Wat biedt Examenwerk?

Examenwerk levert examens voor de mbo-opleidingen horeca, toerisme &recreatie, brood & banket en facilitaire dienstverlening. De examenproducten sluiten aan op de kwalificatiedossiers, voldoen aan de eisen van de Inspectie en van het ministerie van OCW voor de certificering van ingekochte examens.