Examenadviescommissie

De Examenadviescommissie heeft tot doel het bestuur en de uitvoeringsorganisatie namens de deelnemende scholen te adviseren over belangrijke kwaliteitsaspecten van Examenwerk. Denk aan formats, beoordelingssystematiek, examenmix, examenplan, examenmatrijzen, etc. Deze kaders beïnvloeden in belangrijke mate de examenorganisatie op school. Daarom vindt het bestuur het belangrijk dat deelnemende scholen daar via de Examenadviescommissie over kunnen adviseren.

Examenadviescommissie Organisatie
De heer T. Musters Koning Willem I College
De heer R. Martens Gilde Opleidingen
De heer R. Stobbe Albeda College
Mevrouw J. Konig ROC Top
Mevrouw I. de Maaré
De heer E. Jochijms ROC Nijmegen

 

Heeft u interesse?