Ontwikkelnetwerken

Voor de ontwikkeling en het onderhoud en beheer van instrumenten werkt Examenwerk naar behoefte met ontwikkelnetwerken.

Er zijn op dit moment negen ontwikkelnetwerken:

  • Entree
  • MVT
  • Kok
  • Bediening
  • Ondernemer
  • Fastservice
  • Facilitaire dienstverlening
  • Travel Leisure & Hospitality
  • Brood en Banket (Kerngroep)

 

In de ontwikkelnetwerken zitten docenten en examenfunctionarissen. Aan elk ontwikkelnetwerk zijn een of meer ontwikkelaars en/of auteurs verbonden. Zij ontwikkelen op basis van de input van het ontwikkelnetwerk en binnen uniforme kaders gezamenlijk nieuwe instrumenten waaraan behoefte is. Een ontwikkelnetwerk komt zo vaak bij elkaar als nodig is.

 

 

Wil je deelnemen aan een ontwikkelnetwerk bij Examenwerk?