Uitvoeringsorganisatie

De organisatie van Examenwerk wordt ondersteund door een professionele uitvoeringsorganisatie Examenservices te Nieuwegein.

Vaste aanspreekpunten voor het bestuur

Odyl Moret - Relatiemanager


Contact

Linda van Abeelen - Examenadviseur


Contact