Vaststellingscommissies

De vaststellingscommissies bestaan voor de helft uit onderwijs  en voor de helft uit bedrijfsleven. De vaststellingscommissie stelt de beoordelings- en exameninstrumenten vast voor opname in de examenbank en adviseert het bestuur over de gekozen beoordelingssystematiek als uitgangspunt voor de beoordelingsinstrumenten. In principe kan iedereen zich aanmelden voor de vaststellingscommissie. Na aanmelding volgt een kort sollicitatiegesprek. Bij gebleken geschiktheid draagt de uitvoeringsorganisatie de persoon voor ter benoeming.

Op dit moment heeft Examenwerk de volgende vaststellingscommissies:

 

 

Wil je deelnemen aan de vaststellingscommissie bij Examenwerk?