Praktijkbeoordelen.nl

Nieuwsbericht

Praktijkbeoordelen.nl

8 juni 2020

Nieuw in Praktijkbeoordelen.nl

Naam van het examen en de namen van de werkprocessen worden weergegeven in een periode.
Naast de vermelding van de kerntaak is op verzoek van veel gebruikers nu ook de naam van het examen en de werkprocessen zichtbaar. Daarmee is duidelijk welk examen wordt afgenomen. Voorbeeld:

Omrekentabel toevoegen
Op verzoek van gebruikers is de omrekentabel op het verslag van een examen toegevoegd. Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf cohort 2019, omdat er vanaf dit cohort een omrekentabel wordt gebruikt waarbij hele cijfers worden gehanteerd.

Extra informatie voor de rol eindbeoordelaar bij vaststellen resultaat van een examen
Voordat het examen wordt afgerond door de rol ‘eindbeoordelaar school’ kunnen de volgende gegevens worden ingezien:
– Afnameplan
– Omschrijving examenlocatie
– Bewijsmateriaal
– Verslag

  • Als er nog geen examen is afgenomen, is het veld nog leeg;
  • Als er een onderdeel is afgenomen van een examen of een her-examen dan wordt de informatie getoond;
  • Het verslag wordt direct getoond na afronden van het examen.

Archieffunctie gebruikers en groepen van toepassing bij de rol beheerder
Een account van een gebruiker – student, praktijkopleider, docent e.d. – kon tot nu toe uitgeschakeld worden. Het desbetreffende account was dan niet meer te selecteren, maar bleef wel zichtbaar in de lange rij gebruikers. Vanaf nu kan een gebruiker verplaatst worden naar het archief waardoor het account alleen nog in het archief zichtbaar is. Het account kan vanuit het archief ook weer terug gezet worden.

Als beheerders een account van een gebruiker die niet meer actief is of er dubbel instaat naar het archief verplaatst, dan wordt de lijst per gebruikerstype korter.

Het archiveren van groepen verloopt op een soortgelijke wijze.

Zie voor meer informatie en uitleg website Examenwerk: https://examenwerk.nl/praktijkbeoordelen-nl/updates/

Let op: Om gebruik te kunnen maken van (nieuwe) functionaliteiten kan het zijn dat eerst de browser moet worden ververst. Wij adviseren om alleen te werken met een goed onderhouden browser zoals bijv. Google Chrome.

Aanpassen beoordelaar
Na het aanpassen van de beoordelingsmix is het systeem zo ingesteld dat indien er in een kwalificerende periode 1 beoordelaar van toepassing is, direct het eindoordeel wordt ingevuld. Na het goedkeuren van het afnameplan kan er geen 2e beoordelaar of wijziging in de 1e beoordelaar gedaan worden.

Oplossing
De beoordeling gaat niet direct naar het eindoordeel bij één beoordelaar. Bij één beoordelaar moet, net als bij twee beoordelaars, eerst een beoordeling worden ingevuld, opgeslagen en vastgelegd. Vervolgens wordt deze beoordeling direct overgenomen naar de eindbeoordeling. Deze moet de beoordelaar nog apart vastleggen.

Na goedkeuring van het afnameplan kunnen beide beoordelaars nog aangepast worden tot op het moment dat de eindbeoordeling door de beoordelaar wordt opgeslagen.